Yaşasın Mı Cumhuriyet! |Arkadaş Canpolat

Bugün darbe tiyatrosuna “girişimci”likleriyle karşı çıkan büyük devrimci, solcu, hatta komünist abilerimiz “cumhuriyet elden gitmesin, hiç yoktan iyidir” deyip, düzen güzellemeleri yapacaklar. Cumhuriyet kutlamalarına sözlü, dilli, saygılı sevgili, içtenlikle katılımlar gerçekleştirecekler. Bu abilerimiz 15 Temmuz’dan beri “cumhuriyet, laiklik elden gidiyor” korosunun yeni aktif sesleri oluverdiler de sanki ipin ucunu epey kaçırdılar gibi. Onların bu korodaki yerleri hayırlı olsun! Allah katında mekanları hazır ve nazırsa buradaki mekanları “önce vatan” olduğundandır. Onlar laikse şüphesiz ki buna da layıktırlar.

Salın gelsin KHK’yi. Bizim o büyük gün için hazırladığımız “kan güllerimiz”, laik ve layık abilerimizinse kutsanmış kan günlerini kutlamak için hazırladığı çelenkler saygı duruşları için bekliyor.

Elbette saymak gerekir “büyüklerimizi ve küçüklerimizi” ama Kürdler dahil değil! Dahil olurlarsa harici güçlerin dahilindeki emperyalist uşağıdırlar onlar!

Sevgili abilerimiz çocuklarımıza “bu yüzden bu çocuklarla oynama, Maazallah hastalık kaparsın!” diyelim mi?

Hele hele ölülerine hiç yaklaşma!
Onların ölülerinin yedisi sokakta çıkar!
Mevlüdünü okuyacak meleler yoktur. Hatta melelerin yıkayacağı yüzlerce “ölü” bedenden onlarcası kül olmuştur.

Sayın abilerimiz yaşasın mı, cumhuriyet?
Laik olduğunuz kadar layık mısınız kül olan bedenlerin güvenine?

“Cumhuriyet” deyince akıllarına M. Suphi’den, Dersim’den, ‘İstiklal’ mahkemelerinden önce, M. Kemal, laiklik, sekülerizm gelen komünist abilerimiz, yaşasın mı cumhuriyet!

Sözde “yeni cumhuriyet” adına bırakın eskisini kutsamayı, kurcalamayı. Eskisi en başından beri cumhuriyet olmadı, olamadı.

Yıkılsın bu cumhuriyet, nasıl yıkıldıysa boku çıkmış sosyalist cumhuriyet(SSCB)!

Arkadaş CANPOLAT