VAHŞETE KARŞI HAK YÜRÜYÜŞÜ | Emekçilerin Özgürlük Kongresi (EMK)

İki gün önce Cumartesi Anneleri’ne karşı girişilen düşmanca saldırı bir defa daha gösterdi ki, AKP, bizi kurduğu VAHŞET DÜZENİNE kölece çivilemek istiyor.
Devletin başındakiler ile dolar milyarderi mutlu azınlığın dışında kalan tüm toplum, bugün bir onur ve esaret sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.
Ya onurumuza sahip çıkıp bu esarete HAYIR diyeceğiz, ya da bir paspasmışız gibi, bizi ayakaltına almalarına EVET diyeceğiz.
Biliyoruz ki, “Aynı gemideyiz!” yalanıyla bizi uyutmaya çalışıyorlar. Oysa onlar- tarihte İspanyol sömürgecilerinin Amerikan Yerli’lerine yaptıkları gibi- geminin kral dairesinde keyif çatarken, bizler geminin hapishane olarak kullanılan hizmetçiler bölümünde cehennem hayatı yaşıyoruz.
Biz, bu cehennem hayatı ve boynumuza geçirilmek istenen esaret zincirini reddediyoruz!
İşte Bu nedenlerle:
Hayvanlara bile reva görülmeyecek dil yasağını; Kürtçe, Arapça, Çerkesçe, Lazca ve diğer mazlum dillere vurulan prangayı…
Milyonlarca gencin bitmez çilesi olan işsizliği…
Halkın insanca yaşama hakkını elinden alan zincirleme zamlar ve hayat pahalılığını…
Memur ve işçilerin KHK’ lerle işlerinden atılarak açlığa mahkûm edilmelerini…
Siyasetçilerin düşünceleri nedeniyle cezaevlerinde çürütülmelerini…
Cezaevlerinde sürüp giden barbarlıkları…
Milyonlarca emekçinin bir kasırga gibi vuran zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eriyen asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilmelerini…
Mevsimlik işçilerin acınası ücretlerle kölece çalıştırılmalarını…
Milyonlarca esnafın tekelci sermaye karşısında iflasa sürüklenip işsizler ordusuna katılmalarını…
Halka ait olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerin yerli ve yabancı sermayedarlara peşkeş çekilmesini…
Ve bu zorba düzeni korumak için halkın parasının savaş uçaklarına, füzelere, silaha, tank ve topa harcanmasını…
Protesto etmek için “VAHŞETE KARŞI HAK YÜRÜYÜŞÜ” başlatıyoruz.
Yürüyüşümüz, 2 Eylül Cumartesi günü Diyarbakır’da başlayacak,  Cizre’de sona erecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
EMEKÇİLERİN ÖZGÜRLÜK KONGRESİ (EMK) SÖZCÜLERİ
Mahmut Alınak Arkadaş Canpolat