Nasıl mücadele etmeli | Turan Çalışkan

Her sorunun bir yanıtı vardır muhakkak, yanlış da olsa. Ama doğru sorulara verilecek yanıtlarda yanlışlara yer yoktur. Kapitalizmin içsel çözülme çağında sorulabilecek en doğru soru şudur: Nasıl mücadele etmeli?

Deneme yanılma yöntemleriyle sosyalist mücadele yürümez; komünistlerin birincil görevi geçmiş deneyimlerden doğru dersler çıkarmaktır. 19. Yy proleteryası burjuvazi üzerinde büyük bir baskı iken, 21. Yy proleteryası gücünün farkında olmayan, ruhsuz ve hantal bir kimliğe büründü. Bunun nesnel sebeplerini doğru bir şekilde tahlil etmeden atılacak olan her adım, uzun vadede işçi sınıfının zararına olan politik hamlelere dönüşecektir.

Doğru teori, doğru pratik. Kaybetmiş ve kaybetmeye mahkum teorilerle sınıf mücadelesini zorlamanın anlamı yok, Marksizmin özüne sadık kalacak şekilde bir teori benimsenmeli ve geliştirilmelidir.

Sosyalist mücadele doğru ve kararlı örgütlenme biçimiyle, işçi sınıfıyla omuz omuza yürür. İçinde öznenin olmadığı mücadele yöntemlerinde, özne düşman yerine geçer ve komünistlere karşı yönelmiş olan bir silahı tutan ellere dönüşürler bir müddet sonra.

Sosyalist mücadele her türlü şoven, milliyetçi duygulardan kendisini temizlemelidir. Sosyalist mücadele her türlü reformist düşüncülerden arındırılmalıdır. Sosyalist mücadele sınıf mücadesidir, eldeki kazanımları koruma ve yaşatma derneği değil.

Sosyalist mücadele enternasyonel bir mücadeledir. Bir köşesinden başlar ve her yanını kaplar dünyanın. Ancak o zaman zafer elde edilmiş olur. Dünyada Sosyalist-Komünist devlet yoktur, hiç olmamıştır. Onlar kapitalizmin zayıf formları, küçük tezahürlerinden başka bir şey değildir.

Sosyalist mücadele bir terör mücadelesi değildir. Terörizm burjuvaziye hizmet etmekten başka bir şeye yaramamıştır, yaramayacaktır. Sınıfsal şiddet ile küçük grupların silahlı faaliyetleri birbirine denk değildir, ikincisi ilkini her zaman boğmuştur.

Modern çağda sendikalar kapitalizmin işçi sınıfı üzerindeki dizginleridir. Sendika yöneticilerinin bütün kirli ilişkilerini deşifre ederek onları tarihin çöplüğüne göndermek ve sınıfın yararına olan bireylerle yola devam etmek yine komünistlerin ilk görevlerindendir.

İşçileri örgütlemek için işçi konseyleri kurulmalı, sınıfla olan bağlar kopmaz bir şekilde kuvvetlendirilmelidir.

Fabrikada, tarlada, sokaklarda, meydanlarda, komünistler hayatın içinde olmalıdır. Sosyalist mücadelede köşeye çekilip olan bitenleri uzaktan izlemeye yer yoktur.

Faşizm koşullarında sınıf mücadelesinin gerilemesi eski dünyayla özdeş bir şeydir. Artık aksine yükseliyor. İşçi sınıfı irili ufaklı diyalektik patlamalar yaşıyor ama bu patlamalara öncülük edecek, doğru yönlendirecek komünist partiler açığı sarmış dünyanın her yanını. Artık bu da eski dünyada kalacak. İşçi sınıfı yeryüzü üzerindeki tek devrimci sınıftır ve henüz son sözünü söylemedi.

Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok.

Turan ÇALIŞKAN