Dersim’de Yakılan Biziz! – EMK Basın Bürosu

Dersim’de Yakılan Biziz!

Bir haftadan uzun bir süredir Dersim’in Hozat ilçesinde devam eden orman yangınına hala hiç bir müdahale yapılmış değil. Askeri operasyonlardan kaynaklandığı belirtilen bu orman yangınına karşı hiçbir müdahalenin yapılmayışı, bu yangının seyre bırakılması yanı başımızda işlenen bir katliamı izlemekten farklı değil.

Dersim’de geleneksel hale gelen orman yangınlarının bölge insanın yaşam alanlarını tahrip edip Dersim’in güzel coğrafyasını yaşanılmaz hale getirilmek istenmesi de gözden kaçırılmamalı. Doğal olmayan yollarla çıkan bu yangın insanlığa ve doğaya verdiği kısa sürede onarılamaz bir savaştan başka bir şey değildir. Bu savaşın kaybedeni ise yine insanlık olacaktır.

Şu ana kadar hala müdahale edilmeyen bu yangında devletin sorumluluklarını hatırlatmak isteriz.  Her ne kadar yetersiz olsa da devletin ve konuyla ilgili yetkililerin “Orman Yangınlarının Önlenmesi Ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik”de belirtildiği gibi yangına bir an önce müdahale edip durdurulması için adımlar atılsın.

Türkiye genelinde yeşil alanların sınırlandırılması ve ormanlık alanların imara açılmasına yangınlar bahane olarak gösterilemez. Bundan derhal vazgeçip doğaya verilen bu savaşta insanlığın zarar göreceğinin farkına varılmalı ve acilen doğaya zarar veren nedenler ortadan kaldırılmalı.

Bu kapsamda acilen;

1- “Vasfını yitirmiş” ormanlık alanların imara açılmasını kapsayan 2/b yönetmeliğini de içeren “Orman Kanunu” tamamen kaldırılsın ve orman ekolojisi bilimine dayalı, ekosistemi koruyan ve geliştiren “Ormanları Koruma Kanunu” çıkarılsın.

2- Ormanları Koruma Kanunu’nun kapsamı orman ekolojisini ormanları ve yeşil alanların korunması, genişletilmesi ve insan kaynaklı nedenlerle doğaya verilen zararı önleyici nitelikte olmalı.

3-  Yangınlara neden olan askeri operasyonlar durdurulsun.

4- Hozat’taki yangın acilen söndürülerek bir an evvel yeşillendirilme çalışmaları başlatılsın.

Emekçilerin Özgürlük Kongresi olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki doğayla savaşımın kaybedeni insanlıktır. Doğaya ve insanlığa barış için bu yangına körükle gidenler değil su taşıyan karıncalar olarak yerimizi alalım.

Emekçilerin Özgürlük Kongresi

Basın Bürosu
18.08.2018