Ahlaksız Olan Kim | Atilla Yüceak

İhraç edilen KHK’lıların İstanbul anKARA Yürüyüşü

Ahlaksız olan kim?

Sokağa boşu boşuna çıkmamama rağmen acil durumlarda telefon ile konuştuğumuz arkadaşlar ile bile, nasıl oluyor ise mutlaka konu bir şekilde siyasete geliyor.

Futbolcunun gece gündüz top konuşmasını anlarım da, bu işler ile aktif olarak ilgisi olmayan kişilerin gece gündüz futbol konuşmasını din afyonu gibi oldum olası hiç bir zaman anlayamadım.

Evet,
”Kriz-miriz yok” da;
siyasetin günlük hayat üzerinde çok büyük etkisi de mi yok?

Ne var ki;
Evine ekmek götüremeyen esnafın,
çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için bir babanın intihar etmesini ya da aylığı kesildi diye seksen yaşlarında bir babanın sokağa atılmasının sebeplerini nerede arayacağız?

Bu tür facialar;
iki haber ile sınırlı olsa sorun değil mi diyeceğiz ?

60 kadar KHK’lının intiharını, ekonomik nedenlerle boşananların arttığını,
fuhuşun asıl nedeninin ekonomik sorunlar olduğu ve değişik derecelerde aynı sorunların mahallerimizde yaşandığını hepimiz biliyor muyuz?

Kedim ile ilgili yaptığım paylaşımlar oldukça çok beğeni alıyor. Ama toplumsal ve siyasal paylaşımlar bir beğeni veya yorum alamıyor

Çünkü bu konular ”geyik” veya futbol ile ilgili konular değil…

Faşizm bu ülkede hiç yok olmadı.
Bu gün yaşananlara şaşıranlara bende şaşıyorum!

Dün ermenilerin,
alevilerin,
Kürd’lerin,
devrimcilerin,
sosyalist emekçilerin kapısını çalanlar sıra sizde olduğu için sizin kapınızı çalmaktalar.
Günaydın…

KHK ile İşten atılmalara, işini-ekmeğini geri isteyenlerin direniş çığlıklarına ses vermeyen, görmezden gelen, yokmuş gibi gizlenen;

birey, STK ve sendikalar, örgüt ve siyasal partiler sorunların siyasal ve toplumsal boyutunu görülmez ise bu ülke daha çok havanda su dövmeye devam eder.

Sorsan;
En temiz kendimiz, bütün siyasetçiler ahlaksız !

Ahlak üzerine konferans vermek ya da siyasetçilere küfretmek kolaydır ama insanın kendisine düşeni yapması zordur.

Bilmeliyiz ki;
asıl insan olmak zaten zor bir iştir.
Ahlaklı olmak ise çok daha zor bir iştir.

Toplumda ahlaksızlar her zaman olacaktır.
Önemli olan kendilerini ahlaklı olarak görenlerin görevlerini ve de sorumluluklarını yapmamaları,
en kötüsü de “yapıyormuş” gibi gözükmeleridir.

Ahlaklı olmak için ahlaksızlık yapmamak yetmez.

Ahlaklı olmak için ahlak üzerine konuşmak da yetmez. Yapılmaması gerekenleri;
yapanlar kadar, yapılması gerekenleri yapmayanlar da ahlaksızdır.

Hele hele bildiği halde yapmayanlar #İki kere ahlaksızdır.

Gücü olduğu halde yapmayanlar üç kere ahlaksızdır.

Ahlak adına konuştuğu halde yapmayanlar yüz kere ahlaksızdır…

Yani gerçek suçlular,
ahlaksızlar dışında bizim gibi sıradan insanlar yapmadıklarından da sorumludurlar.

Bu ahlaki açıdan da böyledir,
her açıdan da böyledir.

Öncelikle bunların tamamını kendime söylüyorum.

Ne var ki;
Arzu ederler ise;
Öncelikle bizim ”sol” cenah dahil,
“Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyen bir Peygambere inandığını söyleyen arkadaşlarım,
kardeşlerim de üzerine alınabilir…

Atilla YÜCEAK